DOE GOED, WEES DIENSTBAAR EN BEHULPZAAM

BLIJE BURGERS GAAN:

EENZAAMHEID EN AFSTAND TUSSEN PERSONEN EN/OF GROEPEN
TERUGDRINGEN EN DAARMEE DE GEMEENSCHAPSZIN EN SAAMHORIGHEID
BEVORDEREN

​OVEREENKOMSTEN VERSTERKEN EN DE VERSCHILLEN HELPEN BEGRIJPEN

WANT:

DE WERELD IS VAN IEDEREEN
Wij hebben de vereniging Blije Burgers opgericht en doen mee in de gemeenteraadsverkiezingen a.s. woensdag, met lijst 23, waarvan ik, Peter Gualterus Hoeboer lijsttrekker ben. Wij zijn de partij die voorgekomen is uit stichting Blije Buren, www.blijeburen.nl <http://www.blijeburen.nl>. Facebook: Blije Buren​ Amsterdam.

De sleepwet is het begin van fascisme en dictatuur en het einde van de democratische rechtsstaat. Deze wet zal een werktuig blijken om iedereen tegen elkaar o​p te zetten.

Al sinds ons bestaan worden wij tegengewerkt door de gemeenteraad en de vaste politieke partijen. Daarom willen wij zelf de gemeente worden en doen ons uiterste best de meerderheid te krijgen, en hebben daar nog maar een paar dagen voor.

Alle partijen die vandaag om uw stem bedelen hebben hun goede bedoelingen, maar zij zullen juist verdeeldheid in de kaart spelen, door ieder hun eigen partij te promoten. Daar is niets mis mee, normaal gesproken, maar zij moeten nog altijd laten zien, juist eenheid te kunnen bereiken tussen de verschillende groepen belanghebbenden.

Wij, Blije Burgers, zijn de enige partij die de overeenkomsten weten te versterken en de verschillen helpen te begrijpen. Dat is in verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar voren gekomen, maar genegeerd door alle politieke partijen, en nog onbekend bij alle andere partijen.

Men moet zich nu juist op dit moment niet verliezen in het dienen van eigen belangen maar voor de partij kiezen die aantoonbaar het algemeen belang dient.

Dat moet beginnen in Amsterdam, bij Blije Burgers en met een volmondig NEE tegen de sleepwet.

Wij hebben bewezen dat onze aanpak bij alle betrokkenen van de laatste 9 jaren sinds wij hiermee begonnen zijn, in het algemeen de eenzaamheid heeft aangepakt, voedselverspilling is tegengegaan en armoede heeft doen verminderen, door toegang tot kosteloos voedsel en gratis advies en begeleiding op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Wij hebben onder onze bezoekersgroep en door onze opstelling, gemaakt dat saamhorigheid kan plaatsvinden en er cohesie ontstaat tussen mensen en groepen, waarbij de verschillen op het gebied van religie, seksuele geaardheid, of culturele achtergrond géén belemmering opleveren om, samen, een vredige samenleving te kunnen bereiken.
Ook hebben wij maar twee kandidaten op de verkiezingslijst staan, die bij een massale meerderheid van stemmen, kan worden aangevuld met vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke groepen. Ook voor úw belang zal worden opgekomen.

Wij kunnen hiermee de hoognodige verandering teweeg brengen die Amsterdam tot het welkomstoord maakt waar iedereen thuis kan zijn en in vrede met elkaar kan samenwerken om samen te leven. We kunnen Amsterdam helpen de "lieve stad" te worden, en écht te zijn zoals Burgemeester van der Laan heeft gewenst. Daarmee heeft hij de wens uitgesproken van iedere Amsterdammer en wij zijn de enige partij die de voltallige gemeenschap vertegenwoordigen en waarbij niemand bij voorbaat is uitgesloten.

Laat geen bijeenkomst zich vullen met woorden van haat, terreur, discriminatie, tegenstellingen of verdeeldheid, maar laat het er het er steeds één zijn van liefde, vertrouwen, eenheid en gemeenschapszin en daarmee deze ‘slag om Amsterdam’ te winnen .

Het is NU OF NOOIT!

Mocht U het met mijn betoog eens zijn, deel dit dan met een ieder persoonlijk en via sociale media.Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Peter Gualterus Hoeboer,

Lijsttrekker Blije Burgers Amsterdam,
voor een betere wereld en vrede voor iedereen.
-